•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Khi tôi thuê một gia sư về dạy tôi trong căn hộ studio của tôi để tiện cho tôi việc tôi khỏi phải di chuyển một quảng đường xa và một nữ sinh viên đại học năng động đã đến và khi chúng tôi chỉ có một mình trong phòng! Tôi cho cô ấy uống thuốc mê….